MyHeartBeatsBlog


Hilig Ko

  • By ppruel
  • 22 Jan, 2017

Ang Lumikha

Taglay ko ang ekstrang pares ng tainga
Nakaririnig ng kakaibang himig
May ekstra akong ilong na nakalalanghap
Ng ibang baho, bango’t lansa ng buhay...

Matamis mangusap ang aking puso
Saya’y hatid sa damdaming may siphayo
Simbolo’y gamit ko, imahi’t kataga
Napasasaya ko ang matamlay na diwa…

Gamit ang papel at ang aking panulat
Hahagkan ko ang buwan at mga bituin
Na kumikinang sa kalawakan
At nagsasaboy ng liwanag sa kadiliman...

Ang bisyo ko’y paglaruan ang mga salita
Upang damdami'y ipaabot sa kapuwa!
Tula, Hilig, Manlilikha, Poetry, Poem, Tag-alog, Filipino

Share by: